Trenerkurs

Det handler om prestasjonshjelp. Hvordan du som trener kan bidra til at den enkelte utøver blir mer kompetent, psykisk sterkere og i stand til å ta i bruk det beste i seg selv.

Treneren er den personen som har størst påvirkning på individenes utvikling, trivsel og motivasjon.

Tema for dette kurset er treneren som relasjonsleder. Gjennom teori, case, gruppeoppgaver og diskusjon styrker vi trenerens ferdigheter i viktige emner som relasjonsbygging, dialog, gruppeledelse og konflikthåndtering.%d bloggers like this: