Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Vi hjelper deg med å løse konflikter!

Konflikter er en naturlig del av samarbeid. Konflikter kan styrke samarbeidet og være utviklende. Men konflikter kan også være negative for organisasjoner og medarbeidere. Hvilket utfall en konflikt har handler i stor grad om hvordan den håndteres. Altfor mange konflikter får leve i alt for lang tid.

Opplever du konflikter i ditt arbeidsmiljø kan det være en god investering å innhente ekstern bistand for lede konflikthåndteringen. 

Vikinger på Leikvin
Vikingenes måte å løse konflikter på. Vi har andre typer konflikter og andre metoder for løsning i dag.

 

Hva er en konflikt?

Konflikter kan inndeles i de fire dimensjonene instrumentelle konflikter, interessekonflikter, verdikonflikter og personkonflikter. Type konflikt har betydning for hvilke tiltak som må til for å løse konflikten. 

Jan Spurkeland illustrerer stadiene til utvikling av konflikt på denne måten: 

Stadier i konfliktutvikling
Stadier i konfliktutvikling

 

Hva gjør vi med konfliktene?

Vår rolle i din konflikt er å lede prosessen på en slik måte at partene klarer å se framover og finne løsninger for å komme over problemene og etablere et mer positivt samarbeid.

I prosessen vil vi være en uavhengig og nøytral part som bistår de involverte. Vi bruker ulike verktøy og teknikker for å involvere og inkludere i prosessen. 

Les mer om konflikter

Konflikter og konflikthåndtering er tema som får stor oppmerksomhet i faglig litteratur innen organisasjon og ledelse. Her  finner du et lite utvalg av artikler relatert til konflikter og konflikthåndtering som tema: 

Fra Dagens Perspektiv. Skrevet av Halvor Nordby er professor ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Innlandet. 

Idebanken intervjuer Hanne Heen, en av forfatterne av boka Varme konflikter i arbeidslivet

Fakta fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) om arbeidsmiljø og konflikter på arbeidsplassen

Geir Lasse Andersen i Ledernytt 24.06.2017

Ta kontakt med Martha Torvik om du ønsker en samtale om hva vi kan gjøre for deg og din konfliktsituasjon %d bloggers like this: