Samlingsbasert lederkurs

Målrettet ledelse

Målrettet, konkret og praktisk lederutvikling

Dette er et samlingsbasert lederkurs for deg som vil utvikle deg i lederrollen og bli bedre til å lede mennesker. Kurset går over sju dager fordelt på fem samlinger. 

Lederkursene fra Marys Place er et tilbud for ledere som ønsker å styrke sin kompetanse på å lede mennesker. I disse kursene vil du få anledning til å lære mer om lederrollen og forventninger til ledelse i samfunnet vårt slik det er i dag.

Lederkurset vil gi deg anledning til å reflektere over viktige spørsmål rundt ledelse –

  • hva vil du oppnå som leder
  • hvorfor skal andre ville følge deg og
  • hvordan skal du utforme din lederstil slik at du både tar hensyn til din egen identitet og dine medarbeideres behov

Gjennom å delta på lederkurs fra Marys Place vil du få anledning til å møte ledere fra andre virksomheter.  Lederkursene skal gi være en arena for erfaringsdeling og  diskusjon. Med små grupper er vi opptatt av å skape en trygg ramme for deltakerne.  

Deltakerne på kursene så langt har meldt tilbake at de finner innholdet svært nyttig i forhold til sin hverdag. De sier videre at det er godt å møte andre med lignende utfordringer og få rom til å diskutere og lære av hverandre. 

Lederkursene settes opp som åpne kurs med påmelding på utvalgte steder, gjerne i samarbeid med lokal nærinsforening eller næringshage. Følg med på http://www.marysplace.info eller Marys Place på Facebook for informasjon om kommende kurs. 

 

Internt kurs i egen virksomhet

Svært mange virksomheter ser etter hvert mindre verdi i å sende en eller noen få av sine medarbeidere på eksterne kurs. Selv om kursene gir faglig påfyll og inspirasjon til de som har deltatt er det ofte vanskelig å se effekten av dette for organisasjonen som helhet. 

Ved å gjennomføre kurs internt vil innholdet kunne tilpasses virksomheten og flere får anledning til å delta. Kurset blir da, i tillegg til kompetanseutvikling, en arena for å bygge nettverk og erfaringsdeling på tvers i egen organisasjon. Det faglige utbyttet blir større både for den enkelte deltaker og for organisasjonen som helhet.

Ta kontakt med Marys Place for tilbud på gjennomføring av lederkurs i din virksomhet. 

Lederkurset kan gjerne kombineres med Medarbeiderkurs og individuell lederutvikling. 

Innhold i kurset

Samling 1

Deg som leder

 

2 dager

Felles middag på dag 1

Introduksjon av opplegg og arbeidsmåter. Forventningsavklaringer og presentasjon

Trender i ledelse og forventninger til lederrollen

Relasjonsledelse som plattform for ledelse

Min identitet som leder – hvorfor skal andre la seg lede av deg

Menneskeinteresse, tillit og emosjonell intelligens som grunnleggende lederegenskaper.

Alle samlinger avsluttes med individuelt arbeid.

Loggføring – hva har jeg lært på denne samlingen.

Mine utviklingsmål; hva skal jeg ha prøvd, innført og gjennomført til neste samling.

Samling 2

Individuell ledelse – å utløse energi

 

1 dag 

Alle samlinger starter med refleksjon og erfaringsdeling, hva har vi erfart siden sist.

Individuell ledelse

Dialog og relasjonsbygging

Kjennskap til medarbeidernes totalsituasjon og motivasjonsprofil

Verktøy til bruk i medarbeidersamtaler og intervju

Alle samlinger avsluttes med individuelt arbeid.

Loggføring – hva har jeg lært på denne samlingen.

Mine utviklingsmål; hva skal jeg ha prøvd, innført og gjennomført til neste samling.

Samling 3

Teamutvikling – å utnytte styrkene i laget ditt

 

1 dag

Alle samlinger starter med refleksjon og erfaringsdeling, hva har vi erfart siden sist.

Teambygging

Viktig elementer i lagbygging og ledelse av team.

Verktøy for å identifisere og utnytte team – medlemmenes styrker 

Alle samlinger avsluttes med individuelt arbeid.

Loggføring – hva har jeg lært på denne samlingen.

Mine utviklingsmål; hva skal jeg ha prøvd, innført og gjennomført til neste samling.

Samling 4

Møteledelse og kommunikasjon

 

1 dag

Alle samlinger starter med refleksjon og erfaringsdeling, hva har vi erfart siden sist.

Møteledelse

Planlegging, gjennomføring og oppfølging av ulike typer møter

Verktøy og teknikker til bruk i møter for å oppnå involvering og unngå at noen tar all plass eller melder seg ut

Kommunikasjon

Kommunikasjonstiler og teknikk – ulike mennesker hører ulikt

Verktøy for å synliggjøre ulike kommunikasjonstiler

Alle samlinger avsluttes med individuelt arbeid.

Loggføring – hva har jeg lært på denne samlingen.

Mine utviklingsmål; hva skal jeg ha prøvd, innført og gjennomført til neste samling.

Samling 5

Tilbakemeldinger og konflikter

 

2 dager. Felles middag på dag 1

Alle samlinger starter med refleksjon og erfaringsdeling, hva har vi erfart siden sist.

Tilbakemeldinger

Hva er en god tilbakemeldingskultur og hvordan kan vi arbeide for å implementer den.

Levering og mottak av ulike typer tilbakemeldinger

Konflikter

Konfliktstiler og konflikttyper.

Verktøy og metodikk for konflikthåndtering.

Avslutning og evaluering. Hva har vi lært i kurset og hva skal vi fortsette med.

 

%d bloggers like this: