Marys Place

Et menneske har aldri med et annet menneske å gjøre uten å holde en flik av dennes liv i sine hender

Vår visjon er helsefremmende, åpne og inkluderende arbeidsplasser, skoler og idrettslag.

Vi hjelper ledere og trenere til å skape resultater gjennom å påvirke mennesker til å ta i bruk det beste i seg selv.

Les mer om de enkelte tjenestene på ledelse, arbeidsmiljø og idrett 

Hos Marys Place har vi grunnleggende tro på at: 

  • mennesker tar ansvar og ønsker å bidra
  • mennesker utvikler seg og endrer adferd
  • mennesker liker å arbeide sammen og lære av hverandre
  • ulik kompetanse er viktig for gode lag
  • gode relasjoner er grunnleggende i ledelse og lagbygging
  • ledelse er å utløse energi 
  • ledelse må baseres på tillit og åpenhet
  • medarbeidere lar seg påvirke av gode ledelse

Mye av metodikken og verktøyene vi benytter er hentet fra Jan Spurkelands teorier om Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse.

Les mer om Relasjonsledelse.

Les mer om Relasjonskompetanse 

Bilder brukt på nettstedet er enten fra privat arkiv eller fra Lediard Foto AS