Oppfølging av medarbeiderundersøkelser

Arbeidsgiver har ansvar for å arbeide forebyggende med å sikre godt og trygt arbeidsmiljø. Det innebærer å gjennomføre risikovurderinger og kartlegge arbeidsmiljøet.

Medarbeider på sin side har plikt til å aktivt medvirke til de tiltak som iverksettes for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. 

Å sikre et trygt, godt og inkluderende arbeidsmiljø krever systematisk arbeid og kontinuerlig innsats. Altfor ofte ser vi at kartlegginger ikke følges opp, prosesser ikke fullføres og at tiltak ikke iverksettes. Vår erfaring er at det ikke skorter på gode intensjoner og vilje, men at daglig drift, flere roller og arbeidspress gjør det utfordrende å fullføre løpet. Ved å overlate prosessledelsen til oss kan du være trygg på at prosesser og tiltak følges opp og holdes tak i helt til vi er i mål. 

Hos oss får du en objektiv og fokusert prosessleder som har metodikk og verktøy for å gjennomføre prosesser som gir synlig resultat. 

Les mer om systematisk HMS – arbeid i Arbeidsmiljøloven. 

 

%d bloggers like this: