Idrettslag

Idrettslag er en arena for utvikling, mestring og tilhørighet i samfunnet. For oss i Marys Place er det viktig å bidra til at idretten er en positiv og givende møteplass for barn, unge og voksne. Vi vil ikke at noen skal oppleve å dra fra trening med en følelse av mindre verdi og tilhørighet!

Idrett skaper begeistring og følelser, glede og fellesskap. Den skaper tilhørighet og vennskap, og kan brukes i fredsarbeid, og som ledd i å skape åpenhet og tillit på tvers av landegrenser og regimer.

Idrett bidrar til å nå mål og å oppfylle drømmer. Idrett skaper drømmer! Deltagelse i idrett gir trening i å mestre og glede over å skape – individuelt og i fellesskap.
Idrett er en viktig arena for utvikling av mestring og positive følelser for barn og unge. Men idrettsglede krever også godt lederskap, lagbygging og støttespillere som er seg bevisst sin rolle som positive bidragsytere.

 

Våre tjenester

Vi i Marys Place har lang erfaring fra ulike roller i idrett og tilbyr tre tjenester spesielt rettet mot idrettslag og klubber.

  • I trenerkurset arbeider vi med viktige tema som anerkjennelse og relasjonell adferd, tillit, tilbakemeldinger, spillersamtaler og konflikter. Les mer her
  • Lagbygging for hele gruppen av utøvere, inkludert lagets ledelse. Sentrale tema er relasjoner i laget, stammespråk, visjoner, mål, tilhørighet, og evne til å utvikle og utnytte den enkeltes styrker til det beste for laget. Les mer her
  • Foreldre er svært viktige bidragsytere for barne – og ungdomsidretten i Norge. Vi holder foredrag om foreldrenes rolle og hvordan de kan være med å styrke laget og kulturen. Les mer her

Vi tilbyr tjenester rettet mot idrett over hele landet. Hvis dere ønsker hjelp til å sette sammen et fullstendig program kan vi gjøre dette for dere i Surnadal. Surnadal ligger på indre Nordmøre og har en kjørevei på omtrent to timer til byene Trondheim, Kristiansund og Molde. I et fullstendig program ordner vi overnatting, møterom, bevertning, sosiale aktiviteter og underholdning. 

Les gjerne mer om hva våre samarbeidspartnere tilbyr

  • Sosiale aktiviteter i idylliske omgivelser hos Opp & Ut
  • God mat og drikke i rolig atmosfære i det gamle sentrum av Surnadal hos Hammerstuene
  • Overnatting, helpensjon og konferansefasiliteter hos Thon Hotel Surnadal

 

Du kan lese mer om oss i Marys Place her

 

Fellesskap i idrettslag

 

 

 

%d bloggers like this: