Signaturstyrkekortene er underveis!

Endelig! I dag går signaturstyrkekortene i trykken! Etter å ha arbeidet med signaturstyrkene i årevis har jeg erfart hvor viktig det er å bli bevisst på, og anerkjenne egne og andres styrker.

Signaturstyrkekortene skal være et verktøy til bruk i individuelt arbeid og teamutvikling. Ta en snikktitt på kortene her;  Signaturstyrkekortene

Leave a Reply

%d bloggers like this: