Om oss

Kontakt oss

Kontoradresse;

Landbrukshuset, Svartvassvegen 2

6650 Surnadal

Epost: martha.torvik@gmail.com

Telefon; 91 67 24 51

Hvem er vi

Martha Torvik

Martha har sin hovedutdannelse i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen, økonomi / administrasjon og kommunikasjon fra Høgskolen i Lillehammer. Martha har arbeidet mange år som leder i store offentlige organisasjoner og har mye erfaring med endring –  og utviklingsprosesser, rekruttering, personalledelse og konflikthåndtering, personalpolitikk og HMS. Martha ønsker å bidra til å utvikle norsk skole, arbeidsliv, ledelse og idrettslag og er sertifisert til å undervise i alle Jan Spurkelands teorier om Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse, Prestasjonshjelp, Relasjonspedagogikk og Tilpasset ledelse.

Lina Marie Myklebust Torvik

Lina Marie har drevet aktivt med idrettene håndball og sprangridning i mange år, og har trener 1 – utdannelse fra Norges Håndballforbund. Hun har bachelor i psykologi og bachelor i idrett – og samfunnsvitenskap fra NTNU.

Lina Marie er særlig opptatt av betydningen trener – utøverrelasjoner og disses påvirkning på engasjement, motivasjon og utbrenthet.

%d bloggers like this: