Aktuelt

Signaturstyrkekortene er klare for bruk!

I går ble signaturstyrkekortene og tilhørende arbeidshefter levert.

IMG_4313

 

Teorien om signaturstyrker er utviklet av de amerikanske psykologi professorene Martin E. P. Seligman og Cristopher Peterson.

Gjennom et omfattende forskningsarbeid har de to professorene identifisert de 24 signaturstyrkene. Signaturstyrkene er inndelt i 6 grupper basert på dyder. Signaturstyrkene beskriver iboende positive egenskaper og er universelle på det viset at de er anerkjent på tvers av religioner, tidsepoker og kulturer.

Vi har alle litt av alle signaturstyrkene i oss, men hvor mye av hver og en av de varierer. Det gjør at vi har hver vår unike kombinasjon av signaturstyrker og at ingen vil være akkurat lik.

 

Noen vil lett kunne gjenkjenne sine primære styrker i første møte med dette verktøyet. Andre vil bruke lengre tid og mer utforsking før de føler seg sikker på hva som er nettopp deres styrker.

 

Gjennom mitt arbeid som konsulent, kursholder og coach har jeg erfart at kjennskap til egne og andres signaturstyrker kan føre til større selvinnsikt, personlig utvikling og økt selvfølelse.
Signaturstyrkene kan også gi team større innsikt i hverandres styrker og preferanse, aksept og toleranse for hverandres ulikheter. Signaturstyrkene kan kobles inn i oppgavefordeling og være konfliktforebyggende.
Kontakt meg på martha.torvik@gmail.com eller tlf 91 67 24 51 for mer informasjon.

Signaturstyrkekortene er underveis!

Endelig! I dag går signaturstyrkekortene i trykken! Etter å ha arbeidet med signaturstyrkene i årevis har jeg erfart hvor viktig det er å bli bevisst på, og anerkjenne egne og andres styrker.

Signaturstyrkekortene skal være et verktøy til bruk i individuelt arbeid og teamutvikling. Ta en snikktitt på kortene her;  Signaturstyrkekortene

Vårens kurs i relasjonsledelse i Ålesund er publisert og åpent for påmelding

Arrangementet på Facebook

Vil du bli mer bevisst på hvordan du påvirker andre?

Vil du jobbe med dine footprints som leder er dette kurset for deg. Les mer på www.relasjonsledelse-norge.no

Synlighet, footprints

Autorisasjonskurs i Relasjonsledelse

23.-24. mars på Otium Sanserom i Trondheim 

Dette er grunnmodulen i Relasjonsakademiet. Kurset går over 2+1 dager og holdes av Jan Spurkeland og Martha Torvik

Påmelding til martha.torvik@gmail.com

Les mer her:

Kurset er primært lagt opp for ledere med personalansvar, men det er også svært relevant for lærere, prosjektledere, trenere, veiledere og andre som jobber med utvikling av mennesker og samhandling. Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende forståelse i prinsippene i relasjonsledelse.

Vi kommer inn på de overbyggende dimensjonene i radarhjulet; 1. menneskeinteresse, 2. tillit og 11. emosjonell modenhet. I tillegg vil vi arbeide en god del med dimensjonene 3. dialogferdigheter og dimensjon 4 tilbakemeldinger.

Dag 1: Introduksjon til Relasjonsledelse Kl. 10.00 – 17.00

Denne dagen har vi spesielt fokus på hovedpremissene for relasjonsledelse, samt viktigheten av leders menneskeinteresse, relasjonsfremmende adferd og synlighet. Kurset starter med at Jan Spurkeland, grunnleggeren av Relasjonsledelse, gir deltakerne innsikt i bakgrunnen for konseptet og viser til forskning som støtter Relasjonsledelse. Han vil sette i gang en prosess der hver enkelt deltager får teoretisk påfyll på området, samtidig som de får reflektert rundt egen relasjonskompetanse og egne lederforutsetninger. Deltagerne vil bli støttet og utfordret til å reflektere over egen praksis og kjenne på mulighetene som ligger i å gå fra ”posisjon til relasjon” og ”gå et skritt nærmere” medarbeiderne.

Dag 2: Hvem lar du andre være sammen med deg? Kl. 09.00 – 16.00

Vi kommer inn på vanlige utfordringer og dilemmaer i en leders hverdag knyttet til tilbakemeldinger, anerkjennelse av ulikheter, motivasjon og konflikter. Et hovedtema er samtale og dialog som arbeidsverktøy og bevisstgjøring i forhold til hvordan individuell behandling påvirker kvaliteten i samtaler som for eksempel medarbeidersamtaler. Innholdet i dagen vil veksle mellom forelesning og gruppearbeid, og dagen ledes av Martha Torvik.

Mellomperiode:

Vi legger stor vekt på at kurset skal være praktisk og gi deltakerne påfyll og verktøy som kan benyttes i egen arbeidshverdag. I denne mellomperioden skal deltakerne velge et tema fra pensum i kurset som de prøver ut i eget arbeidsmiljø. Erfaringene deltakerne gjør seg underveis presenteres for de andre på tredje kursdag. Deltakerne leser også boka ”Relasjonsledelse” som deles ut på første samling, og svarer kortfattet på noen spørsmål omkring temaet. Svar på spørsmålene sendes inn en uke før siste kursdag. Mer informasjon om hjemmeoppgavene gis på andre kursdag.

Dag 3: Relasjonsledelse i egen hverdag Kl. 09.00 – 17.00

Dato for tredje kursdag fastsettes sammen med kursdeltakerne på dag 2. Det skal være nok tid mellom andre og tredje kursdag til at deltakerne får gjennomført hjemmeoppgavene. Vanligvis holdes tredje kursdag etter 2-3 måneder. Hver enkelt deltaker legger frem sitt innlegg med påfølgende tilbakemelding og erfaringsutveksling. Erfaringene bindes sammen med relevant teori på området. Dagen ledes av Martha Torvik.

Avslutningsvis tildeles alle et Autorisasjonsbevis i Relasjonsledelse. Deltaker må ha vært til stede på alle kursdagene for få kursbevis. Kurset kvalifiserer til å gå videre på de øvrige modulene innenfor Relasjonsakademiet.

For mer informasjon, se http://www.relasjonsledelse-norge.no/relasjonsakademiet/

Praktisk informasjon:

Det er plass til maks 12 deltakere på kurset og plasstildeling skjer etter førstemann til mølla. Det er bindende påmelding til kurset og ved avmelding senere enn fire uker før kursstart belastes kursdeltakerne for full kursavgift. Påmelding skjer via epost til martha.torvik@gmail.com eller på telefon 91 67 24 51. Ved påmelding trenger vi fullt navn og kontaktinformasjon, fakturaadresse og beskjed om eventuelle matallergier.

Sted:

Kurset vil bli holdt på Otium Sanserom i Kongens gate 85 i Trondheim.

Pris:

Kursavgiften er på kr. 9 000,- og omfatter alle tre kursdagene inkludert lærebok og individuell veiledning under kursperioden etter ønske / behov. Dagpakker inkludert lunsj kommer i tillegg. Kursavgiften faktureres etter første samling. Eventuell overnatting og middag besørges av deltakerne selv.

Velkommen på kurs! Vennlig hilsen Jan Spurkeland ( http://www.relasjonsledelse.no) Martha Torvik (www.marysplace.info)

Autorisasjonskurs i Relasjonsledelse

29.-30. januar på Garder Kurs og Konferansesenter

Dette er grunnmodulen i Relasjonsakademiet. Kurset går over 2+1 dager og holdes av Jan Spurkeland og Martha Torvik

Påmelding til martha.torvik@gmail.com

Les er om kurset her:

 

%d bloggers like this: