Temakveld for foreldre

Foreldre har en svært viktig rolle i utviklingen av lagets kultur. Foreldre er viktige støttespillere i praktiske oppgaver og rollemodeller for sine barn.

På temakveld for foreldre belyser vi foreldrenes rolle. Vi legger opp til erfaringsdeling, diskusjon og gruppeoppgaver.

Foreldre som deltar vil bli bedre kjent med de andre foreldrene og bli bedre i stand til å styrke og utvikle kulturen i laget.

Innhold tilpasses den enkelte foreldregruppe, men aktuelle tema kan være forventninger, tilbakemeldinger, dialog, og relasjonelle spilleregler.%d bloggers like this: