Lederutvikling

360 graders lederevaluering

Verktøyet for 360 graders lederevaluering baserer seg på grunnprinsippene i Relasjonskompetanse ( Jan Spurkeland) . Kartleggingen gir et bilde av lederens totale kompetanse innenfor 14 dimensjoner, og formålet med kartleggingen er å gi lederen et innblikk i andres oppfatning av ferdigheter, og holdninger og adferd knyttet til lederens utøvelse av lederrollen. Koblet sammen med leders oppfatning av egen kompetanse skal dette være et hjelpemiddel for leder i å styrke sin totale kompetanse innen ledelse.

Etter kartleggingen gjennomføres en prosess hvor leder sammen med veileder fastsetter utviklingsmål og tiltak. Leder følges opp med jevnlige samtaler gjennom hele prosessen. Etter endt prosess kan det om ønskelig gjennomføres en ny kartlegging for å evaluere utvikling og resultat. Vi arbeider tett sammen med hver enkelt leder gjennom hele prosessen.

%d bloggers like this: