Lagbygging


Lagkvaliteten er summen av alle enkeltrelasjonene.

Det stilles store krav til et lag som skal prestere godt over tid. Lagets medlemmer må være i stand til å arbeide mot felles mål, dele kompetanse, støtte og utfordre hverandre. Ved hjelp av lagbygging kan vi styrke lagets relasjoner, trivsel og prestasjoner. 

Vi i Marys Place benytter et verktøy utviklet av Jan Spurkeland som måler lagets kvalitet gjennom fjorten faktorer. Disse fjorten faktorene er basert på dimensjonene i Relasjonskompetanse. Relasjonskompetanse kan forstås som ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. Denne kompetansen kan i stor grad læres gjennom trening. Du kan lese mer om relasjonskompetanse og de 14 dimensjonene her og her

I en lagbyggingsprosess kartlegges lagkvaliteten og presenteres i et radarhjul. Resultatene brukes til å utarbeide felles utviklingsmål og tiltak for laget. Faktorer som blir målt er blant annet, relasjoner i laget, tillit, ledelse, verdier og humor. Laget arbeider med konkrete oppgaver knyttet til målene som settes og etter en viss tid blir det oppfølging av prosessen. Da blir det en ny måling og kartlegging av lagkvaliteten og en evaluering av resultatene. 

I en utviklingsprosess som kjøres over tid kan det være naturlig å trene deltakerne innenfor hver dimensjon, mens det i andre prosesser kan være ønskelig å sette hovedfokus på en eller utvalgte dimensjoner. Det er utviklet et bredt sett med treningsoppgaver og verktøy basert på radarhjulet. Sammensetning av innhold og bruk av verktøy avklares sammen med oppdragsgiver.

 

 

Lagbygging og lagkvalitet er viktig for trivsel og prestasjoner


%d bloggers like this: