TeamutviklingÅ skape resultater sammen

Prosess med hensikt å gå fra å være en gruppe med kolleger til å bli et team som utnytter alle ressursene i teamet på best mulig måte og samtidig tar vare på den enkeltes behov for trygghet, utvikling og individuell tilpasning.

Prosessen starter med en måling av lagkvaliteten basert på 14 dimensjoner som visert lagets styrker og svakheter på måletidspunktet.

Sammen med veileder definerer gruppen sine utviklingsmål, tiltak og treningsoppgaver basert på resultatet av lagkvalitetsmålingen.

Etter en viss tid følges prosessen opp med en ny lagkvalitetsmåling for å evaluering av resultat.%d bloggers like this: