Relasjonsakademiet

Relasjonsakademiet er et modulbasert fordypningsstudie basert på Jan Spurkeland sine teorier. Studiet har tilsammen 6 moduler.

Modul 1 Autorisasjon i Relasjonsledelse

Dette kurset settes opp rundt om i landet flere ganger årlig i ledes av Jan Spurkeland sammen med en av partnerne i Relasjonsledelse Norge.  Kurset går over 3 dager og gir en grundig innføring i Relasjonsledelse bygget opp omkring læreboka Relasjonsledelse.

Studiet er bygget opp slik: Dag 1 og dag 2 er innføring i teorien. Mellomperioden på 2-3 måneder skal brukes til lesing og besvarelse av kunnskapsspørsmål fra læreboka samt forberedelse til et kort foredrag. Dag 3 er en fagdag basert på korte foredrag fra deltakerne. Studiet avsluttes med autorisasjonsvitnemål.

Modul 2 Autorisasjon i Relasjonskompetanse Madeira Leadership Seminar

5 dagers studium i Relasjonskompetanse bygget opp omkring læreboka Relasjonskompetanse. Studiet går over en uke og arrangeres en gang i året, fortrinnsvis i januar på Madeira.  Vi holder til på hotellet Jardin do Lago i Funchal der deltakerne bor og studerer. Stedet er en viktig læringsarena for dybdestudier med muligheter for gruppeaktiviteter utendørs og refleksjonstider både i gruppe og på enerom. Studiet forutsetter fullføring av modul 1 og avsluttes med autoriasjonsvitnemål.

Modul 3 Autorisasjon i Prestasjonshjelp Madeira Leadership Seminar

5-dagers studium i Prestasjonshjelp basert på læreboka Prestasjonshjelp. Vi gjennomfører studiet på Madeira .Studiet gjennomføres etter samme opplegg og til samme pris som beskrevet under Modul 2. Studiet forutsetter gjennomført Modul 1 og avsluttes med autorisasjonsvitnemål.

Modul 4 Autorisasjon i Relasjonspedagogikk

5 dagers studium basert på lærebøkene Relasjonspedagogikk og Relasjonskompetanse i skolen. Studiet foregår i REFLEKTORIET på Seim, men kan også tilpasses studier i utlandet. Studiet gjennomføres som 3 + 2 dager. I mellomperioden skal studentene gjøre praksiserfaringer i relasjonspedagogikk som skal rapporteres og deles i studentgruppa på siste samling. Studiet forutsetter gjennomført Modul 1 og avsluttes med autorisasjonsvitnemål.

Modul 5 Autorisasjon i verktøybruk

4 dagers studium og utprøving av verktøy. Studiet er bygget opp i 2+2 dager med en mellomperiode for utprøving og trening i verktøybruk. Studiet foregår i REFLEKTORIET på Seim og arrangeres en gang pr. år. Vi har en verktøykasse som hittil inneholder 8 forskjellige verktøy:

  • Kartlegging av Relasjonskompetanse – inntil 360 graders kartlegging.
  • Kartlegging av Lagkvalitet – 14 ulike dimensjoner i et lag
  • Kartlegging av jobbmotivasjon – 25 ulike motivasjonsfaktorer
  • Kartlegging av de syv grunnverdiene i menneskeorientert arbeid
  • Kartlegging av arbeidsmiljø. RAUS-testen.
  • Kartlegging av PPP – Preferert Pedagogisk Praksis
  • Kartlegging av Relasjonsbilde for skolebarn/elever
  • Kartlegging av Relasjonsbilde for voksne

Studiet forutsetter gjennomført Modul 1 og avsluttes med autorisasjonsvitnemål.

Modul 6 Autorisasjon i Tilpasset ledelse Madeira Leadership Seminar

5-dagers studium på Madeira etter samme opplegg som modul 2. Studiet baseres på læreboka Tilpasset Ledelse. Tilpasset ledelse er svært moderne og peker mot framtidens lederstil. Dette handler om individets behov for ledelse i kombinasjon med organisasjonens prinsipper for ledelse. Dette er den første beskrivelsen av en lederstil der medarbeiderens behov og ønsker gjøres til et hovedpoeng. Medarbeidere skal kunne «bestille» ledelse hos sin nærmeste leder for å kunne yte sitt beste. Seminaret gir innføring og trening i bruk av moderne ledelsesprinsipper. Studiet forutsetter gjennomført Modul 1 og avsluttes med autorisasjonsvitnemål.

For mer informasjon:

http://www.relasjonsledelse.no/Relasjonsakademiet/relasjonsakademiet.asp

 

Reklamer