Mer om kursene

Presentasjon av kursene som arrangeres av Marys Place. Alle kursene kan også gjennomføres som bedriftsinterne kurs, og tilpasses den enkelte bedrift.

Frokostmøte «Hva er relasjonskompetanse?»

Uansett hvilken bransje du arbeider innenfor er samhandling og teamarbeid en vesentlig del av hverdagen. Komplekse arbeidsoppgaver krever tett samarbeid og en av de største helserisikoene er belastningen av slitsomme relasjoner. Stadig flere peker på relasjonskompetanse som en av de viktigste grunnleggende kompetanser i fremtida.

Men hva er egentlig relasjonskompetanse?

På dette frokostseminaret tar vi utgangpunkt i Jan Spurkelands definisjon på Relasjonskompetanse. I løpet av formiddagen vil du få innblikk i hva relasjonskompetanse består av og hvordan du kan påvirke samhandling og teambygging ved å utvikle egen og medarbeidernes relasjonskompetanse.

Innholdet i kurset vil være en blanding av teori, praktiske eksempler og refleksjonsoppgaver.

Kurset arrangeres av Marys Place, og kursholder er Martha  Torvik.

Frokostmøtet arrrangeres flere steder i 2018 og 2019, se informasjon i kurskalender og på Marys Place på Facebook.

Frokostmøtet koster kr 350,-  Påmelding via epost: martha.torvik@gmail.com

Autorisasjonskurs Relasjonsledelse

Dette er modul 1 i Relasjonsakademiet, bygd opp av Jan Spurkeland, forfatter og grunnlegger av Relasjonsledelse Norge. Tilsammen har Relasjonsakademiet 8 moduler. Alle modulene er selvstendige og kan tas i vilkårlig rekkefølge, men modul 1 er obligatorisk for å kunne delta på de andre modulene.

Relasjonsledelse er en norskutviklet lederteori basert på vår demokratiske arbeidslivsmodell og den norske kulturens høye grad av tillit, inkludering og medbestemmelse.   I løpet av tre dager får deltakerne en grundig innføring i teorien, refleksjon rundt egen praksis og trening innen sentrale ferdigheter i relasjonsledelse.

Første samling går over to dager. Deretter følger en mellomperiode på omtrent to måneder hvor deltakerne jobber med utvalgt stoff på egen arbeidsplass, samt svarer på spørmål knyttet til boken. Dag 3 inneholder erfaringsdeling omkring læring fra sist. Hver enkelt deltaker legger frem sitt innlegg med påfølgende tilbakemelding og erfaringsutveksling. Erfaringene bindes sammen med relevant teori på området.

Kurset er primært lagt opp for ledere med personalansvar, men det er også svært relevant for lærere, prosjektledere, trenere, veiledere og andre som jobber med utvikling av mennesker og samhandling.

Det er plass til maks 12 deltakere per kurs og plasstildeling skjer etter førstemann til mølla. Kursavgiften er på kr. 9 000,-  og omfatter alle tre kursdagene inkludert lunsj, lærebok og individuell veiledning under kursperioden etter ønske / behov.  Deltakerne faktureres etter dag 2 i kurset.

Påmelding skjer via epost til martha.torvik@gmail.com eller på telefon 91 67 24 51.   Deltakere sørger for eventuell overnatting og middag på kursdag 1 selv.

Kurset arrangeres flere steder i 2018 og 2019. Se informasjon i kurskalender eller på Marys Place og Relasjonsakademiet på Facebook.

Kursarrangør er Marys Place / Relasjonsakademiet og kursholdere er Jan Spurkeland og Martha Torvik.

Relasjonell adferd som påvirker kundeopplevelser

Kurset går over en dag og er beregnet på arbeidstakere som er i førstelinje eller andre steder hvor kundemøter som en vesentlig del av sin arbeidshverdag, det være seg i en resepsjon, butikk, hotell, offentlig transport med mer.

I løpet av kursdagen kommer vi inn på tema som menneskeinteresse, anerkjennelse, relasjonell adferd og emosjonell intelligens.

Det er plass til 24 deltakere per kurs, og pris inkludert bevertning er kr. 1490,-

Påmelding skjer via epost til martha.torvik@gmail.com eller på telefon 91 67 24 51.

Kurset arrangeres flere steder i 2019. Se informasjon i kurskalender eller på Marys Place på Facebook.

Teamutvikling

Kurset går over 2 + 2 dager og er beregnet på teamledere, prosjektledere, trenere og andre som er avhengig av prestasjonssterke team.

Hovedtemaene i kurset vil være:

  • Hvordan bygger vi sterke og robuste team preget av åpenhet, tillit og tilhørighet
  • Verktøy for å identifisere individuelle styrker og egenskaper og hvordan vi kan prioritere og fordele oppgaver slik at vi best utnytter styrkene til teammedlemmene.
  • Medarbeidersamtaler.
  • Dialogferdigheter i gruppe. Hvordan vi kan tilrettelegge og gjennomføre møter der alle deltar, engasjerer seg og bidrar.

Kurset vil være en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, diskusjon og trening i bruk av relevante verktøy.

Det er plass til maks 12 deltakere per kurs og plasstildeling skjer etter førstemann til mølla. Kursavgiften er på kr. 9 800,-  og omfatter alle fire kursdagene inkludert lunsj,    Deltakerne faktureres etter dag 2 i kurset.

Påmelding skjer via epost til martha.torvik@gmail.com eller på telefon 91 67 24 51.   Deltakere sørger for eventuell overnatting og middag mellom kursdagene selv.

Kurset arrangeres flere steder i 2018 og 2019. Se informasjon i kurskalender eller på Marys Place  på Facebook.

Kursarrangør er Marys Place og Martha Torvik er kursholder.

Reklamer