Lederkurs

Målrettet, konkret og praktisk lederutvikling

For deg som vil utvikle deg i lederrollen og bli bedre til å lede mennesker.

Praktisk rettet lederutvikling som gir deg verktøy og trening i daglige lederoppgaver

I løpet av syv dager fordelt på fem samlinger med relevante case, refleksjon, erfaringsdeling og nettverking.

Lederkursene fra Marys Place er et tilbud for ledere som ønsker å styrke sin kompetanse på å lede mennesker. I disse kursene vil du få anledning til å lære mer om lederrollen og forventninger til ledelse i samfunnet vårt slik det er i dag.

Lederkurset vil gi deg anledning til å reflektere over viktige spørsmål rundt ledelse – hva vil du oppnå som leder, hvorfor skal andre ville følge deg og hvordan skal du utforme din lederstil slik at du både tar hensyn til din egen identitet og dine medarbeideres behov

Gjennom å delta på lederkurs fra Marys Place vil du få anledning til å møte ledere fra andre virksomheter. Du vil bygge relasjoner og oppleve at selv om kjernevirksomheten er ulik har dere mange felles utfordringer og oppgaver.

%d bloggers like this: