Idrettslag

Idrett skaper begeistring og følelser, glede og fellesskap. Idrett skaper tilhørighet og forbrødring. Idrett brukes i fredsarbeid, og som ledd i å skape åpenhet og tillit på tvers av landegrenser og regimer.

Idrett bidrar til å nå mål og å oppfylle drømmer, idrett skaper drømmer! Idrett gir trening i å mestre og glede over å skape, individuelt og i fellesskap.
Idrett er en viktig arena for utvikling av mestring og positive følelser for barn og unge. Men idrettsglede krever også godt lederskap, lagbygging og støttespillere som er seg bevisst sin rolle som positive bidragsytere.

Vi i Marys Place har lang erfaring fra ulike roller i idrett og tilbyr tre tjenester spesielt rettet mot idrettslag og klubber.

  • I trenerkurset arbeider vi med viktige tema som anerkjennelse og relasjonell adferd, tillit, tilbakemeldinger, spillersamtaler og konflikter. Les mer her
  • Lagbygging for hele gruppen av utøvere, inkludert lagets ledelse. Sentrale tema er relasjoner i laget, stammespråk, visjoner, mål, tilhørighet, og evne til å utvikle og utnytte den enkeltes styrker til beste for laget. Les mer her
  • Foreldre er svært viktige bidragsytere for barne – og ungdomsidretten i Norge. Vi holder foredrag om foreldrenes rolle og hvordan de kan være med å styrke laget og kulturen. Les mer her
%d bloggers like this: