Kurskalender

——————- November ———————-

Modul 1 Autorisasjons i Relasjonsledelse 12.-13 nov.

Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund

Tid: Mandag 8. okt kl 10.00-17.00 og tirsdag 9. okt kl 09.00-16.00 ( første del, del 2 fastsettes sammen med kursdeltakerne)

Pris: kr 9000,- inkludert bevertning alle tre dagene, bok og elektronisk materiell, rådgivning  i mellomperioden.

Om innholdet: Kurset er modul 1 i Relasjonsakademiet, utviklet av forfatter og kursholder Jan Spurkeland.

Kurset gir deg grunnleggende innføring i Relasjonsledelse. Gjennom forelesning, refleksjon og dialog får du dypere forståelse for Relasjonsledelse som lederstil, og hvordan denne teorien også gjør deg til en bedre kollega, partner og medmenneske.

Kursholdere er Jan Spurkeland og Martha Torvik.

Kurset har 12 plasser og påmelding skjer fortløpende. Kurset er primært tilpasset ledere med personalansvar, men passer også godt for andre som arbeider tett med mennesker.
For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt med Martha Torvik på tlf 91 67 24 51 eller martha.torvik@gmail.com

 

Frokostmøte om Relasjonskompetanse 27. november

Sted: Caroline konferansesenter, Kristiansund

Tid: Tirsdag 27. novmeber kl 08.30 – 10.30. Frokost fra kl 08.00

Pris kr: 350,- per person inkludert enkelt frokostservering.

Uansett hvilken bransje du arbeider innenfor er samhandling og teamarbeid en vesentlig del av hverdagen. Komplekse arbeidsoppgaver krever tett samarbeid og en av de største helserisikoene er belastningen av slitsomme relasjoner.  Stadig flere peker på relasjonskompetanse som en av de viktigste grunnleggende kompetanser i fremtida.

Men hva er egentlig relasjonskompetanse?

På dette frokostseminaret tar vi utgangpunkt i Jan Spurkelands definisjon på Relasjonskompetanse. I løpet av formiddagen vil du få innblikk i hva relasjonskompetanse består av og hvordan du kan påvirke samhandling og teambygging ved å utvikle egen og medarbeidernes relasjonskompetanse.

Påmelding via epost til martha.torvik@gmail.com innen 13. november 

 

————————– Desember   ———————-

Frokostmøte om Relasjonskompetanse 4. desember

Sted: Romsdalsmuseet, Molde

Tid: Tirsdag 4. desember kl 08.30 – 10.30. Frokost fra kl 08.00

Pris kr: 350,- per person inkludert enkelt frokostservering.

Uansett hvilken bransje du arbeider innenfor er samhandling og teamarbeid en vesentlig del av hverdagen. Komplekse arbeidsoppgaver krever tett samarbeid og en av de største helserisikoene er belastningen av slitsomme relasjoner.  Stadig flere peker på relasjonskompetanse som en av de viktigste grunnleggende kompetanser i fremtida.

Men hva er egentlig relasjonskompetanse?

På dette frokostseminaret tar vi utgangpunkt i Jan Spurkelands definisjon på Relasjonskompetanse. I løpet av formiddagen vil du få innblikk i hva relasjonskompetanse består av og hvordan du kan påvirke samhandling og teambygging ved å utvikle egen og medarbeidernes relasjonskompetanse.

Påmelding via epost til martha.torvik@gmail.com innen 19. november