Relasjonell adferd

Godt arbeidsmiljø er alles ansvar og til alle beste. Men hvordan skaper vi et godt arbeidsmiljø i praksis? Vår relasjonelle adferd er vårt viktigste verktøy i byggingen av gode arbeidsmiljø.

Godt arbeidsmiljø er noe vi alle ønsker oss og i Arbeidsmiljøloven står det at alle har rett og plikt til å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Likevel er det ikke uvanlig å møte det motsatte. Mistrivsel og konflikter er en like stor del av hverdagen som arbeidsglede og alt for mange saker blir til varsling og arbeidsrettssaker, sykemelding og oppsigelser.

Her setter vi søkelys på viktige faktorer for å lykkes med å utvikle et godt og trygt arbeidsmiljø, som preges av tillit og åpenhet, involvering og engasjement.

Temaet kan belyses gjennom kurs og foredrag, men også fasiliteres som utviklingsprosess hvor avdelingen i fellesskap setter målene, tiltakene og gjør endringene som skal til for et godt arbeidsmiljø.

%d bloggers like this: