Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er like viktig som gode produkter og tilpasset organisering for å kunne levere gode resultater over tid.

Et godt arbeidsmiljø avhenger av hver enkelts bidrag, innstilling og holdninger. Utviklingen av arbeidsmiljøet bør slettes ikke overlates til tilfeldighetene. Et godt arbeidsmiljø krever systematisk og målrettet arbeid med involvering av alle medarbeidere.

Vi har valgt å inndele våre tjenester i tre hovedområder;

  • Godt arbeidsmiljø: forebyggende arbeid med relasjonell adferd som grunnlag for å beholde og utvikle gode arbeidsmiljøer. Les mer her:
  • Teamutvikling: For oss handler om å utnytte den felles kompetansen for å skape sterke team som er rustet til å tåle de utfordringer som oppstår i teamarbeid. Les mer her:
  • Konflikthåndtering: Konflikter er en side av samarbeid. Vi loser dere gjennom prosessen fra konflikt og emosjonell slitasje til en løsning for fremtiden. Les mer her:

%d bloggers like this: