Revolusjon for arbeidsgleden

Hvorfor arbeider du? I gamle dager tror jeg svaret ofte var for å overleve. Arbeid var virkemiddelet for å leve, for å brødfø seg selv og familien. Fysiske og mentale egenskaper hadde til en viss grad påvirkning på hvilket arbeid du fikk. Var du kraftig bygd, stor og sterk, kunne du nyttes til kroppsarbeid. Var … Fortsett Revolusjon for arbeidsgleden

Reklamer